Utskrift

NORDIC SPRÅKBAD

Språkbad med oss og lær norsk på 33 dager !

Hva er språkbading med NORDIC SENTER?

1. Å lære norsk fra null og snakke norsk fra dag en
2. Undervisning i og på norsk av norske lærere
3. Å lære norsk språk og kultur på 33 dager i Spania

 

Immersjon eller språkbad er en metode for andrespråkslæring
hvor språk og innhold danner en helhet. Eleven lærer seg andrespråket gjennom å kommunisere på målspråket. Det innebærer at man får undervisningen på målspråket, og ikke i målspråket. Undervisningen er ikke bare konsentrert om språk og grammatikk. Et dypdykk i norsk kultur  for å gi kunnskap om  og kjennskap til  nordmenns levesett, væremåte og  tradisjoner ,er en vel så viktig del av språkbadingen.


Elevene som språkbades har likt utgangspunkt, og er sånn sett en homogen gruppe. De begynner alle på språkbadet uten å kunne målspråket.
Immersjon bygger på at språket skal læres på samme måte som morsmålet,; gjennom kommunikasjon i virkelige situasjoner og gjennom autentiske tekster. En innholdsbasert undervisning integrerer innholdets mål med de språklige. Eleven lærer seg fagenes/tema  innhold og målspråket samtidig som innholdet styrer formen i det språklige stoffet. Denne metoden omtales også som  CLIL (Content and Language Integrated Learning), hvor det er innholdet som styrer hvordan målspåket læres.

Kurset avsluttes med  prøve i  norsk B1,  tilsvarende Norskprøve 3, skriftlig og muntlig


Kurset varer i 33 dager og  arrangeres i Alfaz del Pi på Costa Blanca; Norges nest største utenlandskoloni .Her bor rundt 2500 nordmenn fast året rundt, og det finnes et stort og variert tilbud av norske institusjoner og næringsliv som har etablert seg i kommunen. Her kan nevnes to norske skoler, norsk kirke, norsk klubb, norske restauranter og kafeer, norske aviser og publikasjoner, norsk forretninger som ;  frisør, bokhandel, klesforretninger,leger, hobbybutikk, hjemmesykepleie, tannlege, fysioterapi, kiropraktor, advokater, supermarked, eiendomsmeglere, reisebyrå, it-firma, kino, oversettere, språkskoler,utbyggere,osv.

Alle disse er naturligvis nyttige samarbeidspartnere for Nordic Senter i gjennomføringen av språkbadet for at elevene skal kunne ferdes i et så autentisk ,norsk miljø som mulig. Elevene er sammen med sine lærere eller kulturverter 15 timer i døgnet. De bor i  norske bofellesskap hvor det legges vel så stor vekt på kulturkunnskap og kulturformidling, som på det språklige.

  


Kurset varer i 33 dager ,og  campus er på Alfas del Sol hvor det i samme bygg bla  er norsk skole, norsk klubb ,norsk restaurant  og norsk servicesenter.
Kontakt oss for nærmere informasjon om priser og kursstart.
NORDIC SENTER samarbeider med  rekruttering - og bemanningsselskapet
NORDIC HOUSE som formidler  stillinger i Norge , til norsktalende, kvalifisert  arbeidskraft.